Προμήθεια τροφίμων

13 Φεβρουάριος 2013

Ο Δήμος Κόνιτσας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης, την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες της Μαθητική Εστίας του Δήμου Κόνιτσας προϋπολογισμού 42.900,00 € με Φ.Π.Α..

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf