Διακήρυξη διαγωνισμού αριθ 01/2014 Προμήθειας «Υγρών καυσίμων»

21 Ιανουάριος 2014

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό  Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης, θέρμανσης  & λιπαντικών), για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Κόνιτσας, του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Κόνιτσας (ΚΕΠΑΠΑ), των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης,  της Κοινωφελούς Επιχείρησης, για το έτος 2014»

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf