Προόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

09 Οκτώβριος 2013

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Innovative Space Satellite Monitoring of the Environmental Natural Resources of the Cross – Border Area Greece – Albania» και ακρωνύμιο «SSMNatuRe» ενταγμένο στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Αλβανία 2007-2013 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) σε ποσοστό 75% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας σε ποσοστό 25% (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή doc
Κατεβάστε το
σε μορφή docx