Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με προεκτιμώμενη αμοιβή άνω του ορίου της οδηγίας 2004/17

19 Μάρτιος 2013

Ο Δήμος Κόνιτσας προκηρύσσει την εκπόνηση της οριστικής μελέτης για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της Δημοτικής Κοινότητας Κονίτσης, καθώς και της προμελέτης για την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κόνιτσας. Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί επίσης και η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιτπώσεων, προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ»

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf