Πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας υδραυλικών υλικών

07 Νοέμβριος 2013

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη (χαμηλότερη) προσφορά για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υδραυλικών υλικών».

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf