Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για τη δημιουργία πρότυπου αμπελώνα

28 Νοέμβριος 2013

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για τη Δημιουργία Πρότυπου Αμπελώνα του Δήμου Κόνιτσας σύμφωνα με το ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  30.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf