ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑ

20 Μάρτιος 2015

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κόνιτσας επιθυμεί να κατασκευάσει Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης με τα εξής χαρακτηριστικά...

02 Ιανουάριος 2015

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΛΙΟΡΡΑΧΗΣ

24 Οκτώβριος 2014

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

24 Οκτώβριος 2014

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

24 Οκτώβριος 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

24 Οκτώβριος 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την εκμίσθωση ακινήτου στα Γραβίστια Δημοτικής Κοινό...

29 Αύγουστος 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

27 Αύγουστος 2014