Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ...

19 Ιανουάριος 2013

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ...

21 Δεκέμβριος 2012

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στις 24-12-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε δ...

21 Δεκέμβριος 2012

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ...

21 Δεκέμβριος 2012

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ...

04 Δεκέμβριος 2012

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στις 07-12-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε...

04 Δεκέμβριος 2012

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 23-11-2012

Σας προσκαλούμε στις 23-11-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε...

21 Νοέμβριος 2012

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε στις 09-11-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κόνιτσας, σε...

05 Νοέμβριος 2012