Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

August 2013

Γιορτή Κοίμησης Θεοτόκου

15 August 2013

Στον οικισμό: Δίστρατο

Παραδοσιακό πανηγύρι.