Πολιτιστικά δρώμενα και εκδηλώσεις του Δήμου

July 2013

Μουσική εκδήλωση

31 July 2013

Στον οικισμό: Αμάραντος

Η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής του Δήμου Κόνιτσας στον Αμάραντο