Μουσείο οίνου και αμπέλου της Ηπείρου

Το Μουσείο Οίνου και Αμπέλου της Ηπείρου, που βρίσκεται στην είσοδο της Κόνιτσας, απέναντι από το τρίτο Δημοτικό Σχολείο Κόνιτσας,εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2017 και αποτελεί μέρος του προγράμματος WINE-NET.

Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί με ιστορικά στοιχεία, αλλά και να γνωρίσει αυθεντικά αντικείμενα, που μαρτυρούν την σπουδαιότητα της διαχρονικής σημασίας τουοίνου και των παράγωγών του στον ελλαδικό χώρο και σχετίζονται με την διαδικασία καλλιέργειας, συγκομιδής και οινοποίησης.

Δείτε κοντινά αξιοθέατα που μπορείτε να επισκεφθείτε

Κοντινά Αξιοθέατα

Εντοπίστε το στον χάρτη

Πρόσβαση

Περισσότερα