ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19 Μάιος 2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή docx
Κατεβάστε το
σε μορφή docx