Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ" Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

Εγκριση προυπολογισμού 2019

04 Μάρτιος 2019

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ" Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με οικονομικές ενισχύσεις έτους 2018 του Κληροδοτήματος Χρ. Πούχα της Τ.Κ Παλαιοσελλίου

11 Ιανουάριος 2019

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ" Δ.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατατεθείσες αιτήσεις, μετά την επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντο...

11 Ιανουάριος 2019

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ" Δ.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 101/2018 Προσκληση εκδηλωσης ενδιαφέροντος για οικονομικές ενισχυσεις αθλητικών συλλόγων/σωματείων

21 Δεκέμβριος 2018

Κληροδότημα "ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ" Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

Οικονομικές Ενισχύσεις ετους 2018

18 Δεκέμβριος 2018

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ" Δ.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α.Ο.Ε. 101/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οικονομικές ενισχύσεις

10 Δεκέμβριος 2018

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ" Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

Επιλογή δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης

28 Νοέμβριος 2018

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ" Δ.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α.Ο.Ε. 101/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οικονομικές ενισχύσεις

17 Οκτώβριος 2018