Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Εργο: εξομάλυνση και διαπλάτυνση καταστρώματος οδού στη  θέση "ΚΛΕΝΙΑ" στην Τ.Κ. Καστάνιανης ...

21 Σεπτέμβριος 2018

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ" Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018,  ΠΟΣΟΥ 8.000,00 Ευρώ  

04 Σεπτέμβριος 2018

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ" Δ.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

01 Αύγουστος 2018

Κληροδότημα "Νικολάου Γκράσσου"

Επανάληψη διαδικασίας εκμίσθωσης, ισόγειου καταστήματος στην Θεσσαλονίκη

15 Μάιος 2018

Κληροδότημα ¨Νικολάου Γκράσσου"

Πίνακας ΜΗ υποβολής προσφορών

25 Απρίλιος 2018

Κληροδότημα "ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ"

Επανάληψη διαδικασίας εκμίσθωσης δύο (2) γραφείων του ΚΑΔ «ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ»

25 Απρίλιος 2018

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

Επανάληψη διαδικασίας εκμίσθωσης τριών (3) διαμερισμάτων του ΚΑΔ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ»

25 Απρίλιος 2018

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑ"

Διάθεση συνολικού ποσού 568,50 ευρώ,απο την διαλυθείσα περιουσία του Κληροδοτήματος ¨Δημητρίου Σαμαρά¨ σε μαθητές/τριες κα...

27 Μάρτιος 2018