ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΒΑΤΖΗΣ" 

02 Σεπτέμβριος 2020

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ - ΤΣΕΡΤΟΥ " ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΝΝΑΔΙΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑΔ "ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ - ΤΣΕΡΤΟΥ"

04 Ιούνιος 2020

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΚΑΣ" ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ ΚΑΔ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΙΚΑΣ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ 

04 Ιούνιος 2020

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ" ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 ΚΑΔ "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ" 

27 Μάιος 2020

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

09 Ιούλιος 2019

Κληροδότημα "ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ"

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

11 Ιούνιος 2019

Κληροδότημα "ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ" Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

11 Ιούνιος 2019

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

11 Ιούνιος 2019