ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την εκμίσθωση ακινήτου στα Γραβίστια Δημοτικής Κοινότητας Κόνιτσας

29 Αύγουστος 2014

Eπαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση ακινήτου στα Γραβίστια Δημοτικής Κοινότητας Κόνιτσας

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf