ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

27 Αύγουστος 2014

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf