ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κόνιτσας»

10 Νοέμβριος 2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Κόνιτσας»

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή doc