ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ- ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ, έτους 2020 - 2021»

17 Δεκέμβριος 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ- ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ, έτους 2020 - 2021»

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή docx
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf