Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου "Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Αετόπετρας", προυπολογισμού €45.771,43 με ΦΠΑ

12 Νοέμβριος 2018