ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Ενημέρωση των Δημοτών σχετικά με ελέγχους του ΕΟΔΥ για τον κ...

27 Οκτώβριος 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ...

23 Οκτώβριος 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.ΤΗΣ 23ης /10/2020

23 Οκτώβριος 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Hμερίδα με θέμα: «Η συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σ...

22 Οκτώβριος 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : Ενημέρωση των Δημοτών σχετικά με ελέγχους του ΕΟΔΥ για τον κ...

21 Οκτώβριος 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

19 Οκτώβριος 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. (19-10-2020)

19 Οκτώβριος 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16 Οκτώβριος 2020