ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ...

22 Φεβρουάριος 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 105η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ Τ...

21 Φεβρουάριος 2018

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 22-02-2018

16 Φεβρουάριος 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

16 Φεβρουάριος 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΚΑΔΙΤΙΣΣΑΣ

14 Φεβρουάριος 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1ου 2018

13 Φεβρουάριος 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 1ου2018

13 Φεβρουάριος 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΔ...

08 Φεβρουάριος 2018