ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

13 Απρίλιος 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

12 Απρίλιος 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σύσταση επιτροπής εξέτασης αιτήσεων για την επανασύνδεση του ηλ...

05 Απρίλιος 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. στην Κόνιτσα ...

05 Απρίλιος 2018

ΕΥΧΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

03 Απρίλιος 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ...

30 Μάρτιος 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Τα κάλαντα του Λαζάρου στο Δήμαρχο Κόνιτσας από τα παιδιά του 1...

30 Μάρτιος 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Έναρξη Λειτουργίας Οφθαλμολογικού Τμήματος στο Κέντρο Υγείας Κό...

29 Μάρτιος 2018