ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

28 Απρίλιος 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΒΙΚΟΥ - ΑΩΟΥ

28 Απρίλιος 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

27 Απρίλιος 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

24 Απρίλιος 2017

Πρόσκληση σε δημόσια συνεδρίαση του Δ.Σ. Κόνιτσας 27-04-2017

21 Απρίλιος 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 3ου2017

19 Απρίλιος 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 3ου2017

19 Απρίλιος 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

19 Απρίλιος 2017