ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑΣ ΤΟ...

26 Μάιος 2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗ...

26 Μάιος 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑΣ ΤΟ...

26 Μάιος 2020

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΛΙΟΡΡΑΧΗΣ Τ...

26 Μάιος 2020

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΧΑΣ" ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

25 Μάιος 2020

ΚΛΗΡΟΤΗΜΑ "ΦΩΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ" ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

25 Μάιος 2020

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΒΑΤΖΗ" ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

25 Μάιος 2020

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ" ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

25 Μάιος 2020