Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κόνιτσας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κόνιτσας προέκυψε από τη συγχώνευση του Πνευματικού Κέντρου Κόνιτσας και της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Κόνιτσας (ΦΕΚ 274/16-2-2009).

Στη συνέχεια με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 926/23-5-2011) στο νέο «Καλλικρατικό» Δήμο Κόνιτσας περιέρχονται η Κοινωφελής Κοινοτική Επιχείρηση Κοινότητας Διστράτου, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κόνιτσας και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μαστοροχωρίων. ΄Ετσι προέκυψε η ενιαία Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κόνιτσας (Κ.Ε.Δ.Κ.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που υποκαθιστά αυτοδικαίως τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύθηκαν, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση διοικείται από Δ.Σ. και δραστηριοποιείται στους τομείς του πολιτισμού, της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, της δια βίου μάθησης, του περιβάλλοντος, της έρευνας και της τεχνολογίας.

Για το λόγο αυτό η ΚΕΔΚ με απόφαση του Δ.Σ. κατάρτισε το Διετές Πρόγραμμα Δράσης, όπου περιγράφονται, αναλύονται και κοστολογούνται οι εξής ενέργειες και δραστηριότητες:

 • Δράσεις και δομές κοινωνικής αλληλεγγύης (Μέριμνες Ι και ΙΙ, Βοήθεια στο σπίτι, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης κ.α.)
 • Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
 • Διοργάνωση Ημερίδων-Συναντήσεων με θέματα των αρμοδιοτήτων της ΚΕΔΚ
 • Λειτουργία τμήματος χορωδίας-φιλαρμονικής-θεάτρου
 • Λειτουργία τμήματος χορευτικού, ζωγραφικής, αγιογραφίας, γλώσσας
 • Λειτουργία ωδείου
 • Δράσεις στα πλαίσια της δια βίου Μάθησης και της προστασίας του Περιβάλλοντος

Αιτιολογείται η σύνδεσή τους με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ, κοστολογούνται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες σε ετήσια βάση, προϋπολογίζονται οι επενδύσεις.

Ακόμη υπολογίζονται τα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε ετήσια βάση. Προσδιορίζεται το ύψος χρηματοδότησης της επιχείρησης από το Δήμο ή από προγράμματα. Ορίζεται η Επιτροπή παρακολούθησης και οι αρμοδιότητές της. Προβλέπονται οι προϋποθέσεις αναθεώρησης.

Η κατάρτιση του ετήσιου Π/Υ και του διετούς γίνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία, την αποφυγή άσκοπων εξόδων, στηρίζεται στη συνεργασία και έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη και αξιοβίωτη ανάπτυξη στην περιοχή του Δήμου Κόνιτσας.

 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ


∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

1

Λάκκας Σ. Αθανάσιος

Αικατερίνη Λ. ∆ημάρατου

2

Καλλιντέρης Χ. Γεώργιος

Νίνου Γ. Ελένη

3

Κοντογιάννης Κ. Χαρίλαος

Παρασκευάς Β. Χαρίλαος

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

4

Παγανιάς Κων/νος

Ντασταμάνης Χ. Ιωάννης

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

5

Λάμπρου Γ. Ελένη

∆εν υπάρχει αναπληρωτής

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

6

Αθανασόπουλος Γ. Βασίλειος

Βλάχος Β. Σπυρίδων

∆ΗΜΟΤΕΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

7

Ανδρέου Χ. Ηλίας

Χαρίσης Π. Καράκογλου

8

Καραφέρης ∆. Θωμάς

Ζώτος Π. Βασίλειος

9

Κίτσιου Π. Φωτεινή

Μήτση Β. Γιαννούλα

10

Κατσίλης Ε. Ιωάννης

Παπαδάμου Β. Βασιλική

11

Σπηλιώπουλος Χ. Μαρίνος

Κορτσινόγλου ∆. Ιωάννης

 

Έδρα Κοινωφελούς Επιχείρησης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κόνιτσας είναι στεγάζεται στον επάνω όροφο του Παλιού Δημαρχείου Κόνιτσας και είναι ανοικτή σε συνεργασίες και προτάσεις.

 • Tαχ. Δ/νση: Σεβαστιανού 1
 • Κόνιτσα 44100
 • Τηλ. Επικοινωνίας: 2655024144
 • email:kdedkonitsas@yahoo.gr