Οικονομική Επιτροπή

Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα της Δημοτικής Περιόδου από 01 - 09 - 2014 έως 05 - 03 - 2017 (άρθρο 74 Ν 3852/2010) ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

 • ΔΗΜΑΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 • ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 • ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
 • ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 • ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • ΓΚΟΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
 • ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • ΛΑΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 • ΝΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
 • ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ