Οικονομική Επιτροπή

Τακτικά Μέλη:

  • Νικόλαος Εξάρχου, Δήμαρχος - Πρόεδρος οικονομικής επιτροπής
  • Δημήτριος Χήρας - Αντιπρόεδρος οικονομικής επιτροπής
  • Νικόλαος Τσιαλιαμάνης
  • Σπανός Γεώργιος
  • Δημάρατου Αικατερίνη
  • Ρόμπολος Γεώργιος
  • Σπανός Βασίλειος
 

Αναπληρωματικά Μέλη:

  • Κορτσινόγλου Απόστολος
  • Γαϊτανίδη – Νίνου Ελένη
  • Παφίλης Ιωάννης
  • Μιχαλόπουλος Μιχαήλ