Κέντρο Πρόνοιας Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής

Τα μέλη του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "Κέντρο Πρόνοιας – Αθλητισμού - Προσχολικής Αγωγής Δήμου Κόνιτσας" με τον διακριτικό τίτλο ΚΕ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Κόνιτσας είναι τα ακόλουθα:

Τακτικά μέλη

 • Φασούλης Χ. Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ
 • Παφίλης Ε. Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας, Αντιπρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ
 • ∆ήµας Χ. Θωµάς Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 • Γκότζου Π. Ελένη Δημοτική Σύμβουλος Μειοψηφίας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 • Εξάρχου Β. Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 • Γκούντας Β. Κων/νος Δημότης Δήμου Κόνιτσας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 • Ντίνου Ν. Ελένη Δημότης Δήμου Κόνιτσας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 • Μήτση Β. Γιαννούλα Δημότης Δήμου Κόνιτσας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 • Κορτσινόγλου Ι. Ααρών Δημότης Δήμου Κόνιτσας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 • Ανδρέου Χ. Ηλίας Δημότης Δήμου Κόνιτσας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 • Ζδράβου Β. Γεωργία Δημότης Δήμου Κόνιτσας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 

Αναπληρωματικά μέλη

 • ∆ηµάρατου Λ. Αικατερίνη Δημοτική Σύμβουλος Πλειοψηφίας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 • Καράτζιος Β. ∆ιονύσιος Δημοτικός Σύμβουλος Πλειοψηφίας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 • Γαϊτανίδη – Νίνου Χ. Ελένη Δημοτική Σύμβουλος Πλειοψηφίας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 • Ντάφλης Γ. ∆ηµήτριος Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 • Σδούκος Β. ∆ηµήτριος Δημοτικός Σύμβουλος Μειοψηφίας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 • Αγόρου Ν. Κων/νος Δημότης Δήμου Κόνιτσας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 • Γιαννούση Β. Χριστίνα Δημότης Δήμου Κόνιτσας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 • Καραµουράτης ∆. Παναγιώτης Δημότης Δήμου Κόνιτσας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 • Τριανταφυλλίδης ∆. Σωτήριος Δημότης Δήμου Κόνιτσας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 • Πορφυρίου ∆. Ευάγγελος Δημότης Δήμου Κόνιτσας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 • Νάτσης Ι. Πέτρος Δημότης Δήμου Κόνιτσας, Μέλος Ν.Π.Δ.Δ
 

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ λήγει με την λήξη της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Δραστηριότητες του Κέντρου Πρόνοιας Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής

 • Εποπτεία για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη των οικονομικά αδυνάτων πολιτών (σίτιση )
 • Υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν την κοινωνική φροντίδα ,απασχόληση και ψυχαγωγία της τρίτης ηλικίας (Εκδρομές ,εκδηλώσεις, χοροεσπερίδες κτλ.)
 • Εκπαίδευση ,απασχόληση και φύλαξη νήπιων όπως και σίτιση αυτών στις δομές των Παιδικών Σταθμών.
 • Παροχή συσσιτίου στα παιδιά των ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Κόνιτσας και της Κοινότητας Κεφαλοχωρίου
 • Σχεδιασμός , εισήγηση και μέριμνα για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους
 • Υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς του Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς
 • Διοργάνωση και υποστήριξη πρωταθλημάτων
 • Συντήρηση Αθλητικών χώρων, γηπέδων