ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

04 Νοέμβριος 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις ιατρικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Κόνιτσας στο Π.Γ.Ν.Ι για κάλυψη αναγκών του COVID 19.

04 Νοέμβριος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ...

02 Νοέμβριος 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

01 Νοέμβριος 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

30 Οκτώβριος 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

30 Οκτώβριος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ &...

29 Οκτώβριος 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

29 Οκτώβριος 2020