ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

10 Απρίλιος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

10 Απρίλιος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

10 Απρίλιος 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ευχές για τις Άγιες ημέρες του Πάσχα.

10 Απρίλιος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

10 Απρίλιος 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

09 Απρίλιος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

06 Απρίλιος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

06 Απρίλιος 2020