ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

04 Φεβρουάριος 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30 Ιανουάριος 2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

30 Ιανουάριος 2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2019

30 Ιανουάριος 2019

Απολογισμός Εξόδων 10ου 2018

30 Ιανουάριος 2019

Απολογισμός Εσόδων 10ου 2018

30 Ιανουάριος 2019

Απολογισμός Εξόδων 11ου 2018

30 Ιανουάριος 2019

Απολογισμός Εσόδων 11ου 2018

30 Ιανουάριος 2019