ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20 Μάιος 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της Δ/νης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής  Γεωργίας σχετικά με την Ανάκληση – Τροποποίηση των Ενταγμένων Πράξεων στο Μ...

20 Μάιος 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

17 Μάιος 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΑΪΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

17 Μάιος 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 4ΟΥ 2019

15 Μάιος 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 4ΟΥ 2019

15 Μάιος 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

09 Μάιος 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

09 Μάιος 2019