ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

12 Απρίλιος 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βράβευση του Δήμου Κόνιτσας για τη στήριξή του στο άθλημα από την Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος. 

11 Απρίλιος 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 3ΟΥ 2019

11 Απρίλιος 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 3ΟΥ 2019

11 Απρίλιος 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμος Κόνιτσας: Υλοποίηση προγράμματος ολοκληρωμένης παρέμβασης στην καλλιέργεια, επεξεργασία και διάθεση αρωματικών φυτ...

10 Απρίλιος 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμος Κόνιτσας: Αίτημα παράτασης υποβολής κτηματολογικών δηλώσεων

10 Απρίλιος 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρουσίαση βιβλίου  «Κόνιτσα – Στα αγιασμένα αχνάρια του Αγίου Παϊσίου» στα Ιωάννινα.

10 Απρίλιος 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ 

09 Απρίλιος 2019