ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

19 Οκτώβριος 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. (19-10-2020)

19 Οκτώβριος 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16 Οκτώβριος 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

15 Οκτώβριος 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15 Οκτώβριος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ 18/10/2020

15 Οκτώβριος 2020

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ COVID-19 ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

14 Οκτώβριος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΜΒΥΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ(ΔΙΗΜΕΡΩΝ) 

14 Οκτώβριος 2020