ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

08 Μάιος 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

07 Μάιος 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

04 Μάιος 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 26ΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

30 Απρίλιος 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ: ΚΟΠΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ

30 Απρίλιος 2020

Απολογισμός Εξόδων 3ου 2020

24 Απρίλιος 2020

Απολογισμός Εσόδων 3ου 2020

24 Απρίλιος 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

23 Απρίλιος 2020