«Διακοπή των μαθημάτων σε όλες τις Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δ...

11 Ιανουάριος 2019

Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) σ...

09 Ιανουάριος 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

09 Ιανουάριος 2019

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

08 Ιανουάριος 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

07 Ιανουάριος 2019

Έναρξη των μαθημάτων σε όλες στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Κόνιτσας για την...

07 Ιανουάριος 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Δ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

27 Δεκέμβριος 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

24 Δεκέμβριος 2018