ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΑΪΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

17 Μάιος 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 4ΟΥ 2019

15 Μάιος 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 4ΟΥ 2019

15 Μάιος 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου...

09 Μάιος 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

09 Μάιος 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

07 Μάιος 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 14ης ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ»

06 Μάιος 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Πρόγραμμα εναέριας ρίψης εμβολίων – δολωμάτων για την από στόματος ανοσοποίηση άγριων ζώων για τη λύσσα  

06 Μάιος 2019