Βλάστηση

Πέντε ξεχωριστοί τύποι χαρακτηριστικών οικοσυστημάτων, που διακρίνονται μεταξύ τους  ξεκάθαρα από την επικρατούσα βλάστηση,  απλώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας.

Στα χαμηλά υψόμετρα (375μ έως 700μ) συναντούμε οικοσυστήματα αείφυλλων σκληρόφυλλων  θαμνώνων, πιο πάνω οικοσυστήματα δρυοδασών (700μ-1000μ), στα μεσαία υψόμετρα (1000μ έως 1600μ) δάση κωνοφόρων και οξυάς, στα μεγάλα υψόμετρα (1600μ έως 2000μ) δάση λευκόδερμης πεύκης (ρόμπολο) και στα ανώτερα υψόμετρα (2000μ- 2637μ) υποαλπικά και αλπικά λιβάδια.

Τα οικοσυστήματα αυτά  αρκετά συχνά απλώνονται σε σχετικά μεγάλες εκτάσεις ή σχηματίζουν μικτά σύνολα, δίνοντας τη μορφή ενός σύνθετου μωσαϊκού, που οι επιμέρους ενότητές του ξεχωρίζουν από μακριά από το ιδιαίτερο χρώμα του φυλλώματος των διαφόρων δέντρων που το αποτελούν.

Περισσότερες Φωτογραφίες