Οικονομική Επιτροπή

Τακτικά Μέλη:

 • Νικόλαος Εξάρχου, Δήμαρχος - Πρόεδρος οικονομικής επιτροπής
 • Δημήτριος Χήρας - Αντιπρόεδρος οικονομικής επιτροπής
 • Νικόλαος Τσιαλιαμάνης
 • Σπανός Γεώργιος
 • Δημάρατου Αικατερίνη
 • Ρόμπολος Γεώργιος
 • Σπανός Βασίλειος
 

Αναπληρωματικά Μέλη:

 • Κορτσινόγλου Απόστολος
 • Γαϊτανίδη – Νίνου Ελένη
 • Παφίλης Ιωάννης
 • Μιχαλόπουλος Μιχαήλ