Τα πιο πρόσφατα

Νέα & Δελτία Τύπου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 53/2024

28 Μάρτιος 2024

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου έτους 2024

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf