ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02 Δεκέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf
Κατεβάστε το
σε μορφή doc
Κατεβάστε το
σε μορφή doc