Φρούτα

Φρούτα

Η καλλιέργεια πεπονιού στην περιοχή Καλλιθέα του Δήμου Κόνιτσας, αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα για την οικονομία της περιοχής εδώ και δεκαετίες. Οι πεπονοπαραγωγοί της περιοχής έχουν μια μακρά παράδοση στη συγκεκριμένη καλλιέργεια, καθώς έχουν μεγαλώσει σε οικογένειες που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αγροτικό προϊόν, έχοντας έτσι μια ιδιαίτερη εμπειρία που δεν μπορεί να αποκτηθεί με τη θεωρητική γνώση.

Η καλλιέργεια είναι παραδοσιακή, καθώς οι παραγωγοί δεν έχουν καταφύγει σε εκμηχάνισή της και προτιμούν τον παραδοσιακό τρόπο με τις περισσότερες εργασίες στο χωράφι να γίνονται χειρονακτικά. Περιορισμένη είναι και η χρήση φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών σκευασμάτων, έχοντας ως στόχο την παραγωγή πεπονιών υψηλής ποιότητας.

Ισχυρό πλεονέκτημα αποτελεί το έδαφος της περιοχής, σε συνδυασμό με το νερό που συμβάλουν στην ιδιαίτερη μυρωδιά και γεύση του πεπονιού της Κόνιτσας. Η άρδευση όλων των καλλιεργειών της περιοχής γίνεται από τον ποταμό Αώο, και το πότισμα γίνεται με σταγόνες. Οι ποικιλίες που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι οι “honeydew” και “moonshine”.

Εξαιτίας του μικρού αριθμού παραγωγών αλλά και της έλλειψης οργάνωσης, η προώθηση των πεπονιών περιορίζεται στην αγορά της Κόνιτσας και των Ιωαννίνων, σε μανάβικα, στη λαϊκή, είτε σε αυτοσχέδιες αγορές στο δρόμο.

Είναι βέβαιο, ότι το πεπόνι υψηλής ποιότητας που παράγεται στην περιοχή, αποτελεί συνεργατικό αποτέλεσμα της μακροχρόνιας πείρας των παραγωγών, του εδάφους αλλά και του νερού με το οποίο ποτίζονται οι καλλιέργειες.