Μιχαλόπουλος Χαράλαμπος

Κατηγορία: Καταστήματα | Οικισμός: Κόνιτσα

  • Κεντρική πλατεία
  • 2655022045

Μουλαϊδης Ηλίας

Κατηγορία: Καταστήματα | Οικισμός: Κόνιτσα

Νίκου Χρήστος

Κατηγορία: Καταστήματα | Οικισμός: Κόνιτσα

  • 2655023154

Παναγιωτίδης Βασίλειος

Κατηγορία: Καταστήματα | Οικισμός: Κόνιτσα

  • 2655022007

Παναγιώτου Χριστίνα

Κατηγορία: Καταστήματα | Οικισμός: Κόνιτσα

  • Κεντρική πλατεία
  • 2655023622

Τσάτσης Σωτήριος

Κατηγορία: Καταστήματα | Οικισμός: Αμάραντος

  • 2655022578

Χατζηρούμπη Μαρία

Κατηγορία: Καταστήματα | Οικισμός: Κόνιτσα

  • Βορ. Ηπείρου
  • 2655022511