Καφέ "Άρωμα"

Κατηγορία: Καφέ - Μπαρ | Οικισμός: Κόνιτσα

 • 2655022551

Καφέ "Γλυκογεύσεις"

Κατηγορία: Καφέ - Μπαρ | Οικισμός: Κόνιτσα

 • Κεντρική πλατεία
 • 6974186404

Καφέ "Ζμάρι"

Κατηγορία: Καφέ - Μπαρ | Οικισμός: Κόνιτσα

 • 2655025063

Καφέ Apallou

Κατηγορία: Καφέ - Μπαρ | Οικισμός: Κόνιτσα

 • Δημοτική αγορά
 • 6944391377

Καφέ Matrix

Κατηγορία: Καφέ - Μπαρ | Οικισμός: Κόνιτσα

 • Πλατεία Νέων
 • 26555023354

Καφέ Memoris

Κατηγορία: Καφέ - Μπαρ | Οικισμός: Κόνιτσα

 • 2655023226

Καφέ/Μπαρ "Άποψη"

Κατηγορία: Καφέ - Μπαρ | Οικισμός: Κόνιτσα

 • Κεντρική πλατεία
 • 2655022855

Καφέ/Μπαρ "Μαλέν"

Κατηγορία: Καφέ - Μπαρ | Οικισμός: Κόνιτσα

 • Κεντρική πλατεία
 • 2655022357

Καφενείο "Ιατρού"

Κατηγορία: Καφέ - Μπαρ | Οικισμός: Κόνιτσα

 • 2655023021

Κωτσίκος Νικόλαος

Κατηγορία: Καφέ - Μπαρ | Οικισμός: Κόνιτσα

 • Βορ. Ηπείρου 22
 • 6932561509

Μπαρ Μύθος

Κατηγορία: Καφέ - Μπαρ | Οικισμός: Κόνιτσα

 • Πλατεία Νέων
 • 2655022270

Χαραμούζας Ιωάννης

Κατηγορία: Καφέ - Μπαρ | Οικισμός: Κόνιτσα

 • 2655023015