Αετομηλίτσα - Επάνω Αρένα

Η διαδρομή αρχίζει από την Αετομηλίτσα, έχει ανατολική κατεύθυνση και ακολουθεί καλογραμμένο μονοπάτι μέσα από πυκνή βλάστηση με μαυρόπευκα και οξιές, έως τα υποαλπικά οροπέδια, όπου υπάρχουν δύο λιμνούλες.

Εδώ φτάνει κανείς έπειτα από 2,10 ώρες πορείας. Από τις λίμνες αυτές ακολουθείτε ανηφορική νοτιοανατολική πορεία που σας οδηγεί στην κορυφή σε άλλα 50'.   Η διαδρομή αυτή δεν έχει σήμανση αλλά έχει καλή ορατότητα της κορυφής.

Βαθμός δυσκολίας: μέτριος.  Χρόνος πορείας: 3 ώρες.   Σήμανση: δεν υπάρχει.       Υψομετρική διαβάθμιση: 1500μ- 2192μ.