Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΣΙΚΑ" Τ.Κ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ

Α.Δ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 του Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την ε...

27 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ" Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

Α.Δ. Ηπειρού - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 του Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την ε...

27 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ" Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

Α.Δ. Ηπειρού - Δ. Μακεδονίας / Εγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης

27 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

Α.Δ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 τουΚ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την επω...

27 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ" Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

Α.Δ. Ηπείρου-Δ. ΜακεδονίαςΈγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 τουΚ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την επωνυμία...

27 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Τοπικής Κοινότητας Αηδονοχωρίου

Ορισμός Δικαιούχου Οικονομικής Ενίσχυσης

23 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης - Πρόσκληση Υποβολής Προσφο...

Προσθηκες-Διαμορφώσεις χώρου θέση ¨Αμπροσήλιο¨Τ.Κ. Καστάνιανης

22 Σεπτέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ" Τ.Κ. Αηδονοχωρίου - Οικονομική Ενίσχυση

Ορισμός Δικαιούχου Οικονομικής Ενίσχυσης 

21 Σεπτέμβριος 2017