Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ" Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

11 Ιανουάριος 2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με οικονομικές ενισχύσεις έτους 2018 του Κληροδοτήματος Χρ. Πούχα της Τ.Κ Παλαιοσελλίου

Δείτε την Απόφαση (210/2018)

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf