Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ" Δ.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

11 Ιανουάριος 2019

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατατεθείσες αιτήσεις, μετά την επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για επιχορήγηση από το Κ.Α.Δ. «ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ»

Δείτε τη σχετική απόφαση (211/2018)

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf