Κληροδότημα "ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ" Τ.Κ. ΓΑΝΝΑΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2 ΓΡΑΦΕΙΩΝ στην ΑΘΗΝΑ

25 Ιανουάριος 2018

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ στη ΛΑΡΙΣΑ

25 Ιανουάριος 2018

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ" Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής/Ορισμός Δικαιούχου

11 Δεκέμβριος 2017

Κληροδότημα ¨ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ¨ Τ.Κ. ΓΑΝΝΑΔΙΟΥ

Α.Δ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 του Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την ε...

27 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ" Δ.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Α.Δ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 του Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την ε...

27 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΙΩΑΝΝΗ ΝΑΣΙΚΑ" Τ.Κ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ

Α.Δ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 του Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την ε...

27 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ" Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

Α.Δ. Ηπειρού - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 του Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την ε...

27 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ" Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

Α.Δ. Ηπειρού - Δ. Μακεδονίας / Εγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης

27 Νοέμβριος 2017