Διακήρυξη εκμίσθωσης καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, Κληροδοτήματος Δ. Μπουζιάν...

Οροι διακήρυξης

07 Ιούνιος 2017

Διακήρυξη εκμίσθωσης καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, Κληροδοτήματος Ν. Γκράσσου...

Οροι δημοπρασίας

07 Ιούνιος 2017

Κληροδότημα Φ. Ευαγγέλου Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

Απολογισμός 2016 ΚΑΔ Φ. Ευαγγέλου

06 Ιούνιος 2017

Κληροδότημα Ι. Νασίκα Τ.Κ. Διστράτου

Απολογισμός 2016 ΚΑΔ Ι. Νασίκα

06 Ιούνιος 2017

Κληροδότημα Χρ Πραβατζη Δ.Κ. Κόνιτσας

Απολογισμός 2016 ΚΑΔ Χρ Πραβατζη

06 Ιούνιος 2017

Κληροδότημα Χρ. Πούχα Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

Απολογισμός 2016 ΚΑΔ Χρ. Πούχα

06 Ιούνιος 2017

Κληροδότημα Ε. Παπαλεξίου Τσέρτου Τ.Κ. Γανναδιού

Απολογισμός 2016 ΚΑΔ Ε. Παπαλεξίου Τσέρτου

06 Ιούνιος 2017

Κληροδότημα Δ. Παπαδήμα Τ.Κ. Καστάνιανης

Απολογισμός 2016 ΚΑΔ Δ. Παπαδήμα

06 Ιούνιος 2017