Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

Πίνακς ΜΗ υποβολής προσφορών

19 Μάρτιος 2018

Κληροδότημα "ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ"

Πίνακας ΜΗ υποβλής προσφορών

19 Μάρτιος 2018

Κληροδότημα "ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ"

Περίληψη Δικογράφου Αιτήσεως 

02 Μάρτιος 2018

Κληροδότημα "ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ" Τ.Κ. ΓΑΝΝΑΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2 ΓΡΑΦΕΙΩΝ στην ΑΘΗΝΑ

25 Ιανουάριος 2018

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ στη ΛΑΡΙΣΑ

25 Ιανουάριος 2018

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ" Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής/Ορισμός Δικαιούχου

11 Δεκέμβριος 2017

Κληροδότημα ¨ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΤΣΕΡΤΟΥ¨ Τ.Κ. ΓΑΝΝΑΔΙΟΥ

Α.Δ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 του Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την ε...

27 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ" Δ.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Α.Δ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 του Κ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την ε...

27 Νοέμβριος 2017