Κληροδότημα "ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ" Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

Α.Δ. Ηπειρού - Δ. Μακεδονίας / Εγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης

27 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης

Α.Δ. Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας / Έγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 τουΚ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την επω...

27 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΥΧΑ" Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

Α.Δ. Ηπείρου-Δ. ΜακεδονίαςΈγκριση προϋπολογισμού χρήσης Διαχειριστικού έτους 2018 τουΚ.Α.Δ. Δήμου Κόνιτσας με την επωνυμία...

27 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Τοπικής Κοινότητας Αηδονοχωρίου

Ορισμός Δικαιούχου Οικονομικής Ενίσχυσης

23 Νοέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης - Πρόσκληση Υποβολής Προσφο...

Προσθηκες-Διαμορφώσεις χώρου θέση ¨Αμπροσήλιο¨Τ.Κ. Καστάνιανης

22 Σεπτέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ" Τ.Κ. Αηδονοχωρίου - Οικονομική Ενίσχυση

Ορισμός Δικαιούχου Οικονομικής Ενίσχυσης 

21 Σεπτέμβριος 2017

Κληροδότημα "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ" Τ.Κ. Καστάνιανης - Πρόσκληση Υποβολής Προσφο...

Οικονομική Προσφορά Προμήθειας & Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου, σε τρία διαμερίσματα στη Λάρισα, διακριτή ανά διαμέρισμα. 

07 Σεπτέμβριος 2017

Οικονομικές Ενισχύσεις Σπουδών Κ.Α.Δ. "ΧΡ. ΠΟΥΧΑ" Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΛΙΟΥ - ΟΡΘΗ Ε...

Δείτε σε ορθή επαναληψη την ΑΟΕ 130/2017 - Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών μέχρι 20/9/2017

04 Αύγουστος 2017