Πρόσκληση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σπουδών από το κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ...

Προυποθέσεις και Δικαιολογητικά - Υποβολή αιτήσεων μέχρι 1/9/2017

19 Ιούλιος 2017

Πρόσκληση χορήγησης Οικονομικής Ενίσχυσης από Κληροδότημα Φωτίου Ευαγγέλου Τ....

Προυποθέσεις & Δικαιολογητικά - Υποβολή Αιτήσεων  μέχρι 31 Ιουλίου 2017

15 Ιούνιος 2017

Διακήρυξη εκμίσθωσης καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, Κληροδοτήματος Δ. Μπουζιάν...

Οροι διακήρυξης

07 Ιούνιος 2017

Διακήρυξη εκμίσθωσης καταστήματος στη Θεσσαλονίκη, Κληροδοτήματος Ν. Γκράσσου...

Οροι δημοπρασίας

07 Ιούνιος 2017

Κληροδότημα Φ. Ευαγγέλου Τ.Κ. Αηδονοχωρίου

Απολογισμός 2016 ΚΑΔ Φ. Ευαγγέλου

06 Ιούνιος 2017

Κληροδότημα Ι. Νασίκα Τ.Κ. Διστράτου

Απολογισμός 2016 ΚΑΔ Ι. Νασίκα

06 Ιούνιος 2017

Κληροδότημα Χρ Πραβατζη Δ.Κ. Κόνιτσας

Απολογισμός 2016 ΚΑΔ Χρ Πραβατζη

06 Ιούνιος 2017

Κληροδότημα Χρ. Πούχα Τ.Κ. Παλαιοσελλίου

Απολογισμός 2016 ΚΑΔ Χρ. Πούχα

06 Ιούνιος 2017