Κληροδότημα "ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΒΑΤΖΗ" Δ.Κ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

10 Δεκέμβριος 2018

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α.Ο.Ε. 101/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οικονομικές ενισχύσεις

Κατάθεση αιτήσεων μέχρι και Δευτέρα 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ώρα 14:00

Κατεβάστε το
σε μορφή pdf