Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης εργασίας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κόνιτσας προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης εργασίας, στα πλαίσια του προγράμματος « Α...

27 Ιανουάριος 2014

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2013 για τη σύναψη σύναψη εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) α...

30 Αύγουστος 2013

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέν...

Ο Δήμος Κόνιτσας ύστερα από την υπ’ αριθ. 87/2013 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασ...

14 Ιούνιος 2013

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. σοχ 1/2013 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρ...

O Δήμος Κόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμ...

19 Φεβρουάριος 2013

Αποτελέσματα ανακοίνωσης υπ' αριθμ. σοχ 1/2012 για τη σύναψη σύμβασης εργασία...

Με την  αριθ. ΣΟΧ 1/2012 προκήρυξη του Δήμου εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ.

09 Ιανουάριος 2013

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. σοχ 1/2012 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρ...

Ο Δήμαρχος  Κόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ...

17 Δεκέμβριος 2012