ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

03 Ιούλιος 2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΡΙΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ 

10-12 ΙΟΥΛΙΟΥ