ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13 Φεβρουάριος 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ