ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

11 Φεβρουάριος 2020

Ευχαριστίες Δημάρχου και των μελών Δημοτικού Συμβουλίου προς τον πατέρα Γεώργιο Σιώμο.  

Κατεβάστε το
σε μορφή docx