Τα πιο πρόσφατα

Νέα & Δελτία Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

24 Ιανουάριος 2020

Ανακοίνωση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την προσέλκυση/ επιλογή ωφελούμενων μέσα από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της Πράξης

«Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κόνιτσας»

(υπ’ αριθμ. 46/30.01.2017 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», ΟΠΣ: 5002493)

Κατεβάστε το
σε μορφή doc