Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Προμηθευτή Αγοράς Άρτου από το Ελεύθερο Εμπόριο για τις Ανάγκες του Προσωπικού του 583 Μ/Π ΤΠ και Λ.Α.Φ. Κόνιτσας για Χρονικό Διάστημα Ενός Έτους.

05 Νοέμβριος 2018
Κατεβάστε το
σε μορφή pdf