ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ κατά τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου...

22 Ιανουάριος 2015

Υπεύθυνη δήλωση κτηνοτρόφων

15 Ιανουάριος 2015

Εκδήλωση παρουσίασης προτάσεων για την πόλη της Κόνιτσας

13 Ιανουάριος 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 9-1-2015

05 Ιανουάριος 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 9-1-2015

05 Ιανουάριος 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

23 Δεκέμβριος 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 22-12-2014

18 Δεκέμβριος 2014

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 24/11/2014 και ώρα 20:00

18 Νοέμβριος 2014